17-18 września 2020, ŁÓDŹ

Komitet Programowy oraz organizatorzy mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w KRAJOWEJ KONFERENCJI RADIOKOMUNIKACJI, RADIOFONII i TELEWIZJI, która odbędzie się we wrześniu 2020 r. w Łodzi.

W 2020 roku największa krajowa konferencja polskiego środowiska specjalistów zajmujących się zagadnieniami radiokomunikacji będzie obchodziła swoje 20-lecie. Będzie to kolejny rok, w którym Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji (KKRRiT) zostanie zorganizowana w tym samym czasie i miejscu, co Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki (KSTiT). Przyczyni się to do pełniejszej integracji krajowych środowisk akademickich, gospodarczych i administracji rządowej związanych z szeroko rozumianą telekomunikacją.
Do udziału w konferencji zapraszamy specjalistów ze świata nauki, gospodarki i administracji państwowej, którzy zawodowo zajmują się radiokomunikacją oraz jej zastosowaniami, zagadnieniami transmisji, kodowania, projektowania i optymalizacji urządzeń oraz sieci, a także zagadnieniami prawnymi, normalizacyjnymi i społecznymi. Konferencja stanowi ponadto doskonałą okazję dla studentów oraz młodych pracowników naukowych do zaprezentowania swoich osiągnięć oraz dyskusji kierunków dalszych badań. Jesteśmy przekonani, że konferencje KKRRiT i KSTiT wraz z towarzyszącą im wystawą techniczną będą stanowiły okazję do wymiany poglądów, prowadzenia ożywionych dyskusji, a także lepszego poznania się krajowego środowiska specjalistów.

Serdecznie zapraszam!

Sławomir Hausman
Przewodniczący Komitetu Programowego

REFERATY KKRRiT

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane referaty oryginalne, omawiające wyniki własnych badań naukowych, wdrożeń i innych osiągnięć technicznych. Przewidywane są również referaty przeglądowe dotyczące przede wszystkim zagadnień prawno-ekonomicznych i normalizacyjnych związanych z radiokomunikacją, radiofonią i telewizją.

Tradycyjnie, wszystkie zakwalifikowane referaty będą zamieszczone w Przeglądzie Telekomunikacyjnym/Wiadomościach Telekomunikacyjnych, a najlepsze z nich będą mogły być opublikowane w rozszerzonej wersji anglojęzycznej w czasopismach:
International Journal of Electronics and Telecommunications (40 pkt. w wykazie czasopism MNiSW z 18 grudnia 2019 r.)
Journal of Telecommunications and Information Technology (40 pkt. w wykazie czasopism MNiSW z 18 grudnia 2019 r.)

Szablon dokumentu

Wymagane jest sformatowanie tekstu referatu wg wzorca, który znajduje się tutaj: WZORZEC.

ATDISystemics-PAB

Firma o francuskich korzeniach, twórca i wydawca oprogramowani HTZ i ICS do planowania radiowego, zarzadzania widmem i monitoringu. Lider od 32 lat w zakresie rozwiązań wojskowych oraz cywilnych. Z rozwiązań ATDI korzysta ponad 2500 klientów z całego świata. Firma jest dostawcą dla administracji państwowych, ministerstw, armii, operatorów, radia, telewizji oraz jednostek wdrażających rozwiązania Internet of Thinks oraz Machine learning. ATDI aktywnie współpracuje z uczelniami i organizacjami międzynarodowymi takimi jak ITU czy UNESCO. W Polsce znajduje się siedziba laboratorium rozwoju aplikacji firmy.

Agnieszka Slosarska

Prezes ATDI Spółka z o.o. oraz Vice Prezes grupy ATDI. Dziennikarz, ekspert niezależny UNESCO, ekspert implementacji nowych technologii w mediach, specjalista w zakresu strategii rozwijania i wdrażania nowych technologii.

Systemics-PAB to europejski lider w kompleksowych pomiarach i analizach jakości sieci komórkowych. W Polsce oferta firmy obejmuje również urządzenia do testowania sieci Ethernet/Virtual/Cloud oraz profesjonalne testy wydajności pojedynczych urządzeń sieciowych, wydajności i bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej, wydajności i bezpieczeństwa aplikacji sieciowych, testy zabezpieczeń przed różnymi atakami i zagrożeniami z wewnątrz/zewnątrz sieci oraz testy jakości usług Triple Play.

Sekretariat

Kontakt KKRRiT

Instytut Elektroniki
Politechnika Łódzka

ul. Wólczańska 211/215, 90-924 ŁÓDŹ

(48) 42 631 2626

kkrrit@info.p.lodz.pl

www.eletel.p.lodz.pl

Wyślij wiadomość e-mail

Organizator

Organizatorem tegorocznej Konferencji KKRRiT jest Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej