17-18 września 2020, ŁÓDŹ

 • MULTIKONFERENCJA

  MULTIKONFERENCJA

  Krajowego Środowiska Tele- i Radiokomunikacyjnego
 • ZAPRASZAMY

  ZAPRASZAMY

  17-18 września 2020, ŁÓDŹ
 • 1
 • 2

Komunikat 4 - aktualizacja

PROGRAM MULTIKONFERENCJI

Ramowy program Multikonferencji KKRRIT/KSTIT 2020

Program szczegółowy sesji tematycznych


Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować, że multikonferencja obejmująca dwa największe krajowe spotkania środowisk specjalistów zajmujących się zagadnieniami tele- i radiokomunikacji, a mianowicie:

pierwotnie planowana w dniach 24-26 czerwca 2020 r. w Łodzi, odbędzie się w nowym terminie, 17-18 września 2020 r.

W tym roku, ze względu na ograniczenia związane z podejmowanymi środkami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa, konferencje nie mogły odbyć się w pierwotnie zaplanowanym terminie. Mimo wciąż niepewnej sytuacji epidemicznej, postanowiliśmy zorganizować to ważne dla środowiska wydarzenie w nowym terminie, a w celu ograniczenia liczby uczestników gromadzących się jednocześnie we wspólnej przestrzeni, postanowiliśmy o organizacji wydarzenia częściowo w formie zdalnej. Sesje tematyczne zorganizowane zostaną w całości z użyciem środków komunikacji elektronicznej.

W formie bezpośredniej planujemy przeprowadzić uroczystość otwarcia, obrady komitetów sterujących i programowych, wystąpienia plenarne, panele dyskusyjne, a także wręczanie nagród (w tym Złotych Cyborgów i nagród przyznawanych przez Fundację Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych), które tradycyjnie towarzyszyło naszym konferencjom. W tych wydarzeniach będą brać udział członkowie komitetów programowych, autorzy referatów plenarnych, osoby nagrodzone oraz zaproszeni goście. Poza obradami komitetów wszystkie wymienione wydarzenia będą transmitowane z dostępem dla uczestników multikonferencji – linki umożliwiające dostęp do systemu telekonferencyjnego zostaną udostępnione zarejestrowanym uczestnikom konferencji drogą emailową.

NOWE TERMINY

 • 10.08.2020 – termin nadsyłania referatów [System rejestracji uczestników oraz system wprowadzania referatów]
 • 05.09.2020 – decyzje kwalifikacyjne Komitetów Programowych
 • 09.09.2020 – termin nadsyłania ostatecznych wersji referatów
 • 10.09.2020 – termin rejestracji uczestników
 • 14.09.2020 – termin wnoszenia opłat konferencyjnych

Zaakceptowane referaty zostaną opublikowane w postaci elektronicznej na płycie CD, tym razem dołączonej do wrześniowego wydania Przeglądu Telekomunikacyjnego i Wiadomości Telekomunikacyjnych, który zostanie wydany już po zakończeniu konferencji, a najlepsze z nich będą mogły być opublikowane w rozszerzonej wersji anglojęzycznej w czasopismach:

 • International Journal of Electronics and Telecommunications (40 pkt. w wykazie czasopism MNiSW z 18 grudnia 2019 r.)
 • Journal of Telecommunications and Information Technology (40 pkt. w wykazie czasopism MNiSW z 18 grudnia 2019 r.)

Mamy nadzieję, że organizacja multikonferencji w nowej formie, wymuszonej szczególnymi okolicznościami, spełni jednak swoje podstawowe zadanie i przyczyni się do podtrzymania kontaktów w ramach krajowych środowisk akademickich, gospodarczych i administracji rządowej związanych z szeroko rozumianą telekomunikacją.

Sponsorów multikonferencji zachęcamy do aktywnej promocji swojej działalności, a jednocześnie finansowego wsparcia obu imprez, dzięki czemu będzie możliwe zapewnienie ich wysokiego poziomu merytorycznego i organizacyjnego.

Prosimy o dalsze propagowanie w swoim środowisku informacji o obu konferencjach.

OPŁATA

Ze względu na to, że przyjęta – w przeważającej części zdalna – forma konferencji pociąga za sobą niższe koszty organizacji, postanowiliśmy, stosownie do tego, obniżyć koszt udziału dla wszystkich uczestników do 500 zł, co pozwoli nam przede wszystkim na sfinansowanie wydania referatów w Przeglądzie Telekomunikacyjnym/Wiadomościach Telekomunikacyjnych.

Konto dla wpłat w PLN:

Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź
Bank: PEKAO S.A. nr konta 03124030281111001037418675
z dop. I-23, Imię i Nazwisko, KKRRiT KSTiT 2020

Sprzedawca:

Politechnika Łódzka, Instytut Elektroniki
90-924 Łódź, ul. Wólczańska 211/215
NIP 727-002-18-95


Z wyrazami szacunku,

Komitet Organizacyjny KKRRiT 2020 i KSTiT 2020

W ramach Multikonferencji zapraszamy na:

 • 1

ATDISystemics-PAB

Firma o francuskich korzeniach, twórca i wydawca oprogramowani HTZ i ICS do planowania radiowego, zarzadzania widmem i monitoringu. Lider od 32 lat w zakresie rozwiązań wojskowych oraz cywilnych. Z rozwiązań ATDI korzysta ponad 2500 klientów z całego świata. Firma jest dostawcą dla administracji państwowych, ministerstw, armii, operatorów, radia, telewizji oraz jednostek wdrażających rozwiązania Internet of Thinks oraz Machine learning. ATDI aktywnie współpracuje z uczelniami i organizacjami międzynarodowymi takimi jak ITU czy UNESCO. W Polsce znajduje się siedziba laboratorium rozwoju aplikacji firmy.

Agnieszka Slosarska

Prezes ATDI Spółka z o.o. oraz Vice Prezes grupy ATDI. Dziennikarz, ekspert niezależny UNESCO, ekspert implementacji nowych technologii w mediach, specjalista w zakresu strategii rozwijania i wdrażania nowych technologii.

Systemics-PAB to europejski lider w kompleksowych pomiarach i analizach jakości sieci komórkowych. W Polsce oferta firmy obejmuje również urządzenia do testowania sieci Ethernet/Virtual/Cloud oraz profesjonalne testy wydajności pojedynczych urządzeń sieciowych, wydajności i bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej, wydajności i bezpieczeństwa aplikacji sieciowych, testy zabezpieczeń przed różnymi atakami i zagrożeniami z wewnątrz/zewnątrz sieci oraz testy jakości usług Triple Play.